173/2017

Helsingfors den 24 mars 2017

Lag om upphävande av 13 § 1 mom. i strålskyddsförordningen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i strålskyddsförordningen (1512/1991) 13 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 1143/1998.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.

RP 172/2016
ShUB 2/2017
RSv 6/2017

Helsingfors den 24 mars 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.