168/2017

Helsingfors den 24 mars 2017

Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om försäkringskassor (1164/1992) 83 k och 83 m §, sådana de lyder i lag 392/2006, och

ändras 83 g §, sådan den lyder i lagarna 383/2005 och 392/2006, som följer:

83 g §

Med en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet jämställs vid tillämpningen av 83 h–83 j, 83 l och 83 n–83 r § också sådana medlemsstater i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

RP 265/2016
ShUB 3/2107
RSv 9/2017

Helsingfors den 24 mars 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.