167/2017

Helsingfors den 24 mars 2017

Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 47 e och 47 g §, sådana de lyder i lag 391/2006, och

ändras 46 a §, sådan den lyder i lagarna 382/2005 och 391/2006, som följer:

46 a §

Med en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet jämställs vid tillämpningen av 47 b–47 d, 47 f, 47 h–47 j och 47 l–47 o § också sådana medlemsstater i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

RP 265/2016
ShUB 3/2107
RSv 9/2017

Helsingfors den 24 mars 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.