156/2017

Helsingfors den 16 mars 2017

Statsrådets förordning om specialupptagningsområden inom den högspecialiserade sjukvården

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 9 § 3 mom. i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989), sådant momentet lyder i lag 279/2002:

1 §

För ordnande av den högspecialiserade sjukvården finns följande specialupptagningsområden samt sjukvårdsdistrikt som omfattas av dem:

1) Specialupptagningsområdet för Helsingfors universitetscentralsjukhus som omfattar

a) Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt,

b) Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt,

c) Södra Karelens sjukvårdsdistrikt,

d) Päijät-Häme sjukvårdsdistrikt,

2) Specialupptagningsområdet för Åbo universitetssjukhus som omfattar

a) Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt,

b) Satakunta sjukvårdsdistrikt,

c) Vasa sjukvårdsdistrikt,

3) Specialupptagningsområdet för Tammerfors universitetssjukhus som omfattar

a) Birkalands sjukvårdsdistrikt,

b) Centrala Tavastlands sjukvårdsdistrikt,

c) Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt,

4) Specialupptagningsområdet för Kuopio universitetssjukhus som omfattar

a) Norra Savolax sjukvårdsdistrikt,

b) Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt,

c) Södra Savolax sjukvårdsdistrikt,

d) Östra Savolax sjukvårdsdistrikt,

e) Norra Karelens sjukvårdsdistrikt,

5) Specialupptagningsområdet för Uleåborgs universitetssjukhus som omfattar

a) Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt,

b) Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt,

c) Kajanalands sjukvårdsdistrikt,

d) Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt,

e) Lapplands sjukvårdsdistrikt.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om specialupptagningsområden inom den högspecialiserade sjukvården (812/2012).

Helsingfors den 16 mars 2017

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Regeringsråd
Anne Koskela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.