145/2017

Helsingfors den 9 mars 2017

Statsrådets förordning om ändring av markanvändnings- och byggförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i markanvändnings- och byggförordningen (895/1999) 99 §, sådan den lyder i förordning 1829/2009, och

fogas till 10 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 348/2005, ett nytt 3 mom., till 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 348/2005, ett nytt 3 mom., och till 25 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 348/2005, ett nytt 4 mom., som följer:

10 §
Planbeskrivning

Planbeskrivningen ska dessutom utarbetas med iakttagande av de krav på miljörapporter som anges i artikel 5 i och bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan.

17 §
Planbeskrivning

Planbeskrivningen ska dessutom utarbetas med iakttagande av de krav på miljörapporter som anges i artikel 5 i och bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan.

25 §
Planbeskrivning

Planbeskrivningen ska dessutom utarbetas med iakttagande av de krav på miljörapporter som anges i artikel 5 i och bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan.


Denna förordning träder i kraft den 10 mars 2017.

På planer som hållits offentligt framlagda som förslag före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de 10, 17 och 25 § som gällde vid ikraftträdandet.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG (32001L0042), EGT L 197, 21.7.2001, s. 30

Helsingfors den 9 mars 2017

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringssekreterare
Meri Pensamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.