136/2017

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 23 februari 2017

Statsrådets förordning om ändring av 8 och 10 § i förordningen om grundläggande utbildning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om grundläggande utbildning (852/1998) 8 § 1 mom. och 10 § 3 mom., av dem 8 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1538/2016, som följer:

8 §
Grundläggande utbildning för personer som passerat läropliktsåldern

I den grundläggande utbildningen för personer som passerat läropliktsåldern ges undervisning i de olika läroämnena i form av kurser som varar i 28 timmar. Läskunnighetsskedet omfattar minst 27 kurser. Inledningsskedet exklusive läskunnighetsskedet omfattar minst 38 kurser. Den grundläggande utbildningens lärokurs omfattar minst 46 kurser som ingår i utbildningens slutskede. I undervisning som ordnas vid straffanstalter omfattar den grundläggande utbildningens lärokurs dock minst 30 kurser som ingår i utbildningens slutskede.


10 §
Bedömning under studierna

Den bedömning som avses i 2 mom. ges antingen med siffror eller genom verbal bedömning. Vid bedömningen med siffror används skalan 4—10. Vitsordet 5 anger hjälpliga, 6 försvarliga, 7 nöjaktiga, 8 goda, 9 berömliga samt 10 utmärkta kunskaper och färdigheter. Underkänd prestation anges med vitsordet 4. Verbal bedömning kan, om inte utbildningsstyrelsen bestämmer något annat, användas:

1) vid bedömning i årskurs 1—7 samt i det inlednings- och det läskunnighetsskede som avses i 46 § 3 mom. i lagen om grundläggande utbildning.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Helsingfors den 23 februari 2017

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Janne Öberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.