126/2017

Helsingfors den 23 februari 2017

Statsrådets förordning om sättande i kraft av ett protokoll till konventionen om tvångsarbete och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ett protokoll till konventionen om tvångsarbete (980/2016):

1 §

Det i Genève den 11 juni 2014 antagna protokollet till 1930 års konvention om tvångsarbete träder i kraft den 27 januari 2018 så som därom har överenskommits.

Protokollet har godkänts av riksdagen den 26 oktober 2016 och har ratificerats av republikens president den 18 november 2016. Ratifikationsinstrumentet har deponerats hos Internationella arbetsorganisationens generaldirektör den 27 januari 2017.

2 §

De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ett protokoll till konventionen om tvångsarbete (980/2016) träder i kraft den 27 januari 2018.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2017.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 29/2017)�

Helsingfors den 23 februari 2017

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Regeringsråd
Liisa Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.