125/2017

Helsingfors den 23 februari 2017

Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2014 års ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss från 2006

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2014 års ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss från 2006 (1114/2016):

1 §

De i Genève den 11 juni 2014 antagna ändringarna av koden i konventionen om arbete till sjöss från 2006 träder i kraft den 27 juli 2017 så som därom har överenskommits.

Ändringarna i koden har godkänts av riksdagen den 15 november 2016 och av republikens president den 28 november 2016. Anmälan om godkännandet av ändringarna har mottagits av Internationella arbetsorganisationens generaldirektör den 27 januari 2017.

2 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2014 års ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss från 2006 (1114/2016) träder i kraft den 27 juli 2017.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2017.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 27/2017)�

Helsingfors den 23 februari 2017

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Regeringsråd
Liisa Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.