106/2017

Helsingfors den 16 februari 2017

Statsrådets förordning om ändring av 20 § i statsrådets förordning om Polisyrkeshögskolan

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om Polisyrkeshögskolan (282/2014) 20 § som följer:

20 §
Behörighetsvillkor för rektorn

Behörighetsvillkoren för tjänsten som rektor är licentiatexamen eller doktorsexamen som påbyggnadsexamen samt sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften förutsätter, i praktiken visad ledarförmåga, erfarenhet av ledarskap samt förtrogenhet med Polisyrkeshögskolans verksamhetsområde. Till tjänsten som rektor kan också utnämnas en person som har avlagt högre högskoleexamen, om han eller hon i övrigt anses vara speciellt meriterad för uppgiften.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

Den som hade utnämnts till en tjänst eller ett tjänsteförhållande för viss tid enligt 20 § när denna förordning trädde i kraft behåller sin behörighet för den tjänst eller det tjänsteförhållande för viss tid som han eller hon utnämnts till.

De tjänster och tjänsteförhållanden för viss tid som förklarats vakanta när denna förordning trädde i kraft tillsätts med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 16 februari 2017

Inrikesminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.