98/2017

Helsingfors den 9 februari 2017

Statsrådets förordning om ändring av 9 § i äktenskapsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i äktenskapsförordningen (820/1987) 9 § som följer:

9 §

Borgerlig vigsel förrättas så, att vigselförrättaren i närvaro av vittnen riktar följande ord till dem som ska vigas till äktenskap:

”Syftet med äktenskapet är att bilda en familj för familjemedlemmarnas gemensamma bästa och för samhällets bestånd. Äktenskapet är avsett att vara bestående, så att familjemedlemmarna tillsammans ska kunna skapa ett lyckligt hem.”

”I dessa vittnens närvaro frågar jag Er (personens namn): Vill Ni ta (personens namn) till Er äkta make att älska i nöd och lust?” (Svar: ja)

”I dessa vittnens närvaro frågar jag Er (personens namn): Vill Ni ta (personens namn) till Er äkta make att älska i nöd och lust? (Svar: ja)

”Då Ni nu båda svarat jakande på den fråga jag har ställt Er, konstaterar jag Er vara äkta makar.”

”Mottag till tecken på ert förbund denna ring.” (Denna mening utelämnas om ingen ring ges.)

”Ni har nu blivit vigda till äktenskap. Som makar är Ni jämställda. Visa varandra kärlek och ömsesidigt förtroende i ert äktenskap och verka tillsammans för familjens bästa.”


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2017.

Helsingfors den 9 februari 2017

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Lagstiftningsråd
Outi Kemppainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.