80/2017

Helsingfors den 27 januari 2017

Justitieministeriets förordning om ändring av 2 § i justitieministeriets förordning om handläggning av häktningsärenden och andra brådskande ärenden vid tingsrätter i vissa fall

Enligt justitieministeriets beslut

ändras 2 § i justitieministeriets förordning om handläggning av häktningsärenden och andra brådskande ärenden vid tingsrätter i vissa fall (953/2013) som följer:

2 §
Jour

Med jour avses tingsrättens beredskap att inom sitt jourområde på första maj, midsommaraftonen, självständighetsdagen, julaftonen samt på lördagar, söndagar och på kyrkliga helgdagar som infaller på någon annan veckodag

1) ta emot yrkanden om häktning av anhållna och handlägga häktningsärenden,

2) ta emot yrkanden och framställningar i tillståndsärenden och avgöranden som gäller hemliga tvångsmedel och hemliga metoder för inhämtande av information, och handlägga dessa ärenden,

3) ta emot anmälningar om förvar, exceptionell placering av utlänningar och boendeskyldighet för barn samt handlägga dessa ärenden,

4) ta emot anmälningar i ärenden som gäller gäldenärer som har förordnats att häktas till följd av tredska, och handlägga dessa ärenden.

I de ärenden som avses i 1 mom. 2 punkten ska jour ordnas även under annan tid utanför öppettiderna för tingsrätternas kanslier än den som avses i 1 mom.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.

Helsingfors den 27 januari 2017

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Regeringssekreterare
Jennimari Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.