64/2017

Helsingfors den 27 januari 2017

Lag om upphävande av 52 a § i lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 52 a § i lagen om skatt på arv och gåva (378/1940), sådan paragrafen lyder i lag 1548/2015.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 november 2017.

På ränta som räknas för tiden före ikraftträdandet ska tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 237/2016
FiUB 34/2016
RSv 255/2016

Helsingfors den 27 januari 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.