45/2017

Helsingfors den 26 januari 2017

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 15 § i gymnasieförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i gymnasieförordningen (810/1998) 15 § 2 mom. samt

ändras 1 § 2 mom. och rubriken för 15 §, av dem 1 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 52/2014, som följer:

1 §
Undervisningens omfattning

I undervisning som är avsedd för vuxna omfattar lärokursen minst 44 kurser och en kurs i genomsnitt 28 timmar. I närundervisning ska minst 40 minuter per timme användas för undervisning.


15 §
Studier på heltid


Denna förordning träder i kraft den 30 januari 2017. Förordningens 15 § träder dock i kraft först den 1 januari 2018.

Helsingfors den 26 januari 2017

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringssekreterare
Matti Sillanmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.