27/2017

Helsingfors den 17 januari 2017

Skatteförvaltningens beslut om skyldigheten att lämna uppgifter om land-för-land-rapporteringen för beskattningen

Skatteförvaltningen har med stöd av 14 d § 11 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådant det lyder i lag 1489/2016, beslutat:

1 §
Inlämning av uppgifter

En rapporterande part ska i enlighet med 14 e § i lagen om beskattningsförfarande lämna in de uppgifter som avses i den nämnda paragrafen.

En part som omfattas av land-för-land-rapporten för beskattningen och som befinner sig i Finland ska göra en anmälan enligt 14 d § 9 mom. i lagen om beskattningsförfarande angående den som ska lämna in rapporten.

2 §
Anmälningssätt

Uppgifterna kan endast lämnas elektroniskt via Skatteförvaltningens elektroniska anmälningstjänster.

3 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 2017.

Beslutet tillämpas första gången på de uppgifter som ges för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2016 eller därefter.

Helsingfors den 17 januari 2017

Generaldirektör
Pekka Ruuhonen

Ledande jurist
Kari Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.