Ursprungliga författningar: 2016

1200/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om körkort
1199/2016
Försvarsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som produceras av försvarsförvaltningens byggverk 2017–2019
1198/2016
Försvarsministeriets förordning om Försvarsmaktens avgiftsbelagda prestationer 2017–2019
1197/2016
Försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets avgiftsbelagda prestationer 2017–2019
1196/2016
Lag om ändring av 1 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
1195/2016
Lag om ändring av 28 och 30 § i lagen om Skatteförvaltningen
1194/2016
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen
1193/2016
Lag om ändring av 2 § i lagen om Tullens organisation
1192/2016
Lag om ändring av bilskattelagen
1191/2016
Lag om ändring av 7 § i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om oljeskyddsfonden
1190/2016
Lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden
1189/2016
Lag om ändring av lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar
1188/2016
Lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport
1187/2016
Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
1186/2016
Lag om ändring av avfallsskattelagen
1185/2016
Lag om ändring av lagen om tobaksaccis
1184/2016
Lag om ändring av lagen om accis på vissa dryckesförpackningar
1183/2016
Lag om upphävande av 11 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
1182/2016
Lag om ändring av 1 § i lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker
1181/2016
Lag om ändring av lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
1180/2016
Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
1179/2016
Lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen
1178/2016
Lag om ändring av punktskattelagen
1177/2016
Lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
1176/2016
Lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen
1175/2016
Lag om ändring av lagen om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet
1174/2016
Lag om ändring av lagen om Polisyrkeshögskolan
1173/2016
Lag om ändring av lagen om Räddningsinstitutet
1172/2016
Lag om ändring av lagen om nödcentralsverksamhet
1171/2016
Lag om ändring av räddningslagen
1170/2016
Lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond
1169/2016
Lag om ändring av lagen om Finlands Banks tjänstemän
1168/2016
Inrikesministeriets förordning om passfotografier och fotografier på identitetskort
1167/2016
Statsrådets förordning om pass och identitetskort
1166/2016
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om värnplikt
1165/2016
Lag om upphävande av 19 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal
1164/2016
Lag om ändring av 6 kap. i kyrkolagen
1163/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Sri Lanka för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
1162/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Turkmenistan för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
1161/2016
Lag om ändring av 9 och 10 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel
1160/2016
Lag om ändring av 2 § i lagen om Migrationsverket
1159/2016
Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
1158/2016
Lag om ändring av 7 och 26 § i lagen om lönegaranti för sjömän
1157/2016
Lag om ändring av lönegarantilagen
1156/2016
Lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
1155/2016
Lag om ändring av 22 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket
1154/2016
Lag om ändring av lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare
1153/2016
Lag om ändring av livsmedelslagen
1152/2016
Lag om ändring av 137 och 143 § i mervärdesskattelagen
1151/2016
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.