Ursprungliga författningar: 2016

1300/2016
Lag om ändring av 11 § i lagen om Centret för konstfrämjande
1299/2016
Lag om ändring av 29 § i lagen om Nationalgalleriet
1298/2016
Lag om ändring av 4 § i lagen om ombildning av Institutet för Ryssland och Östeuropa till stiftelse
1297/2016
Lag om ändring av 7 § i lagen om främjande av filmkonsten
1296/2016
Lag om ändring av 8 § i teater- och orkesterlagen
1295/2016
Lag om ändring av 6 § i museilagen
1294/2016
Lag om ändring av 3 § i statsunderstödslagen
1293/2016
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1292/2016
Lag om ändring av 2 § i lotteriskattelagen
1291/2016
Lag om upphävande av 5 a § i lagen om biblioteket för synskadade
1290/2016
Lag om upphävande av lagen om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport
1289/2016
Lag om upphävande av lagen om penningautomatunderstöd
1288/2016
Lag om upphävande av lagen om användning av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel
1287/2016
Lag om ändring av 17 kap. 16 a § i strafflagen
1286/2016
Lag om ändring av lotterilagen
1285/2016
Ungdomslag
1284/2016
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som tillämpas vid brott mot rådets förordning (EU) 2016/1686 om införande av ytterligare restriktiva åtgärder mot Isil (Daish) och al-Qaida samt fysiska och juridiska personer, enheter eller organ som har samröre med dem
1283/2016
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet med Zambia om stödprogrammet för programmet för utvidgad social trygghet i Zambia
1282/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilagorna till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner
1281/2016
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för Riksarkivets prestationer
1280/2016
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli
1279/2016
Lag om ändring av 29 kap. 4 a § i strafflagen
1278/2016
Lag om ändring av 2 a § i lagen om utkomststöd
1277/2016
Lag om ändring av 5 § i lagen om ersättning för utbildning
1276/2016
Lag om ändring av 3 kap. 4 § och 6 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1275/2016
Lag om ändring av 11 kap. 4 a § i sjukförsäkringslagen
1274/2016
Lag om ändring av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
1273/2016
Lag om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
1272/2016
Lag om ändring av 39 och 40 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
1271/2016
Lag om ändring av lagen om handikappförmåner
1270/2016
Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
1269/2016
Lag om ändring av 10 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands
1268/2016
Lag om ändring av 17 § i lagen om frontmannapension
1267/2016
Lag om ändring av 7 och 32 § i lagen om garantipension
1266/2016
Lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om införande av folkpensionslagen
1265/2016
Lag om ändring av folkpensionslagen
1264/2016
Lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem
1263/2016
Lag om ändring av lagen om Pensionsskyddscentralen
1262/2016
Lag om ändring av 3 § i lagen om finansiering av statens pensionsskydd
1261/2016
Lag om ändring av 20 § i lagen om Keva
1260/2016
Lag om ändring av lagen om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn
1259/2016
Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn
1258/2016
Lag om ändring av lagen om införande av lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner
1257/2016
Lag om ändring av 2 och 21 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner
1256/2016
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
1255/2016
Lag om ändring av lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
1254/2016
Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare
1253/2016
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
1252/2016
Lag om ändring av lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för företagare
1251/2016
Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för företagare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.