Ursprungliga författningar: 2016

200/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i artiklarna 8 och 39 i konventionen om vägtrafik
199/2016
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program
198/2016
Statsrådets förordning om ändring av 5 och 6 § i statsrådets förordning om återvinning av bensinångor vid distributionsstationer
197/2016
Lag om upphävande av 3 § i lagen om försök med förenklade bygg- och planbestämmelser
196/2016
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
195/2016
Lag om ändring av naturvårdslagen
194/2016
Lag om extra konstnärspensioner
193/2016
Lag om ändring av 35 § i statstjänstemannalagen
192/2016
Lag om upphävande av 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal
191/2016
Lag om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare
190/2016
Lag om ändring av skjutvapenlagen
189/2016
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning
188/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel
187/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler
186/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 27 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning för djurens välbefinnande
185/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om miljöersättning
184/2016
Lag om ändring av 14 kap. 1 § i sjukförsäkringslagen
183/2016
Lag om ändring av 3 § i semesterlagen för sjömän
182/2016
Lag om ändring av semesterlagen
181/2016
Lag om ändring av 2 § i lagen om punktskatt på flytande bränslen
180/2016
Lag om ändring av 10 § i lagen om erkännande och verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk
179/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöersättning
178/2016
Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2016
177/2016
Statsrådets förordning om registret över rättstolkar
176/2016
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
175/2016
Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
174/2016
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om fortsättning av överenskommelsen med Moçambiques regering om finländskt stöd för programmet för undervisningssektorn
173/2016
Justitieministeriets förordning om ändring av 1 § i justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och samman-trädesplatser
172/2016
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets arbetsordning
171/2016
Skatteförvaltningens beslut om skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande
170/2016
Finansministeriets förordning om ändring av 1 § i finansministeriets förordning om magistraternas placeringsorter och enheter
169/2016
Statsrådets förordning om förtroendenätet för leverantörer av tjänster för stark autentisering
168/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
167/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
166/2016
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen
165/2016
Statsrådets förordning om ändring av bilaga IV till statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika
164/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om vissa verksamheter som är förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten
163/2016
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om hälsoövervakning av djur och om bekämpning av djursjukdomar vid artificiell reproduktion av djur
162/2016
Statsrådets förordning om forsknings- och innovationsrådet
161/2016
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 6 § i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet
160/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
159/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
158/2016
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Uno Cygnaeus och folkbildningen
157/2016
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om delegationen för samhälls- och företagsansvar
156/2016
Statsrådets förordning om ändring av 6 § och bilaga 1 i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2015
155/2016
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
154/2016
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § i statsrådets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
153/2016
Statsrådets förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården
152/2016
Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2016
151/2016
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2015

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.