Ursprungliga författningar: 2016

250/2016
Lag om ändring av lagen om registrerat partnerskap
249/2016
Lag om ändring av äktenskapslagen
248/2016
Statsrådets förordning om gränser och villkor för Forststyrelsens upplåning
247/2016
Statsrådets förordning om Forststyrelsen
246/2016
Lag om ändring av 12 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
245/2016
Lag om ändring av 4 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling
244/2016
Lag om ändring av 6 § i lagen om offentlig upphandling
243/2016
Lag om ändring av 2 § i lagen om betalningsvillkor i kommersiella avtal
242/2016
Lag om ändring av 74 § i banlagen
241/2016
Lag om ändring av 84 § i landsvägslagen
240/2016
Lag om ändring av 31 § i lagen om skydd för växters sundhet
239/2016
Lag om ändring av 3 § i handelsregisterlagen
238/2016
Lag om ändring av 4 § i lagen om statsbudgeten
237/2016
Lag om ändring av 1 § i lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet
236/2016
Lag om ändring av 45 § i lagen om fiske
235/2016
Lag om statens skogsbruksaktiebolag
234/2016
Lag om Forststyrelsen
233/2016
Statsrådets förordning om ändring av markanvändnings- och byggförordningen
232/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
231/2016
Lag om ändring av 4 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen
230/2016
Lag om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare
229/2016
Lag om ändring av 21 § i viltskadelagen
228/2016
Lag om ändring av lagen om bekämpning av skogsskador
227/2016
Lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
226/2016
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
225/2016
Inrikesministeriets förordning om felparkeringsavgift
224/2016
Finansministeriets förordning om ändring av 2 § i finansministeriets förordning om förfallodagar för kvarskatt för skatteår 2015, om betalning av förskottsåterbäringar för skatteår 2015, om förfallodagen för skogsvårdsavgift i landskapet Åland för år 2015 samt om förfallodagar för fastighetsskatten för 2016
223/2016
Statsrådets förordning om ändring av 21 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2015
222/2016
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2015
221/2016
Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2015 
220/2016
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet med Nepal om tekniskt stöd till undervisningssektorn i Nepal
219/2016
Statsrådets förordning om lägenhetsbestämd ersättning skördeskador som inträffat 2015
218/2016
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 3 till statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs
217/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser
216/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet
215/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Skatteförvaltningen
214/2016
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Eino Leino
213/2016
Finansministeriets förordning om jubileumsmynt för Finlands presidenter 2016
212/2016
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
211/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 15 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av salmonella hos höns och kalkoner
210/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets avgiftsbelagda prestationer
209/2016
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning
208/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna
207/2016
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om extra konstnärspensioner
206/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut
205/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 10 och 11 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut
204/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinära gränskontroller av levande djur
203/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor
202/2016
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 1 § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
201/2016
Beslut av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet om läkemedelsförteckning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.