Ursprungliga författningar: 2016

550/2016
Lag om ändring av 54 b § i läkemedelslagen
549/2016
Tobakslag
548/2016
Lag om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården
547/2016
Lag om ändring av 32 § i punktskattelagen
546/2016
Lag om ändring av 4 § i lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat
545/2016
Lag om ändring av 7 § i skattekontolagen
544/2016
Lag om ändring av 165 § i mervärdesskattelagen
543/2016
Lag om ändring av 11 § i blodtjänstlagen
542/2016
Lag om ändring av 6 a § i lagen om förskottsuppbörd
541/2016
Lag om ändring av 56 b § i lagen om överlåtelseskatt
540/2016
Lag om ändring av 93 a § i lagen om beskattningsförfarande
539/2016
Lag om ändring av lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården
538/2016
Lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
537/2016
Lag om ändring av 18 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
536/2016
Lag om ändring av 9 a kap. 1 § i jordabalken
535/2016
Lag om ändring av 2 § i lagen om kommunikationsförvaltningen
534/2016
Lag om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet
533/2016
Lag om ändring av lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer
532/2016
Lag om ändring av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
531/2016
Lag om ändring av 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
530/2016
Lag om ändring av 33 c § i inkomstskattelagen
529/2016
Lag om ändring av 1 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
528/2016
Lag om ändring av 7 kap. 6 § i kreditinstitutslagen
527/2016
Lag om ändring av 2 och 22 kap. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
526/2016
Lag om ändring av 2 a och 150 § i lagen om placeringsfonder
525/2016
Lag om ändring av 1 och 7 kap. i lagen om investeringstjänster
524/2016
Lag om ändring av lagen om försäkringsförmedling
523/2016
Lag om ändring av 6 kap. i försäkringsbolagslagen
522/2016
Lag om ändring av lagen om handel med finansiella instrument
521/2016
Lag om ändring av 51 kap. i strafflagen
520/2016
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
519/2016
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
518/2016
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor
517/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Nya Zeeland om luftfart
516/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Gambia om luftfart
515/2016
Lag om ändring av gruvlagen
514/2016
Lag om ändring av 2 § i lagen om upphävande av lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården
513/2016
Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
512/2016
Lag om ändring av socialvårdslagen
511/2016
Lag om ändring av lagen om stöd för närståendevård
510/2016
Lag om ändring av familjevårdslagen
509/2016
Lag om ändring av 7 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
508/2016
Lag om temporär ändring av 9 § i lagen om grundläggande yrkesutbildning
507/2016
Lag om ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
506/2016
Lag om ändring av 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
505/2016
Lag om ändring av utlänningslagen
504/2016
Lag om ändring av 22 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
503/2016
Lag om ändring av 27 § i gränsbevakningslagen
502/2016
Lag om ändring av 44 § i medborgarskapslagen
501/2016
Lag om ändring av utlänningslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.