Ursprungliga författningar: 2016

1500/2016
Lag om ändring av 28 och 35 a § i lagen om grundläggande yrkesutbildning
1499/2016
Lag om ändring av gymnasielagen
1498/2016
Lag om ändring av 29 § i lagen om grundläggande utbildning
1497/2016
Lag om ändring av 2 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen
1496/2016
Lag om ändring av 39 § i konkurrenslagen
1495/2016
Lag om ändring av lagen om rättegång i marknadsdomstolen
1494/2016
Lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt
1493/2016
Lag om ändring av 2 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1492/2016
Lag om allmänna bibliotek
1491/2016
Lag om ändring av 2 a § i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund
1490/2016
Lag om ändring av 3 och 13 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
1489/2016
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
1488/2016
Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet
1487/2016
Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete
1486/2016
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1485/2016
Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
1484/2016
Lag om ändring av kommunallagen
1483/2016
Lag om ändring av rubriken för och 1 § i lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken, Nordiska projektexportfonden, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget
1482/2016
Lag om ändring av 14 § i beredskapslagen
1481/2016
Lag om ändring av 3 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
1480/2016
Lag om ändring av 20 § i inkomstskattelagen
1479/2016
Lag om upphävande av lagen om Nordiska projektexportfonden
1478/2016
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1477/2016
Lag om ändring av 2 kap. 10 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1476/2016
Lag om ändring av 13 kap. 1 och 4 § i sjukförsäkringslagen
1475/2016
Lag om ändring av 2 § i lagen om företagshälsovård
1474/2016
Lag om ändring av 12 kap. 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
1473/2016
Lag om ändring av 14 § i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar
1472/2016
Lag om ändring av 4 a § i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare
1471/2016
Lag om ändring av 2 och 16 § i lagen om samarbete inom företag
1470/2016
Lag om ändring av statstjänstemannalagen
1469/2016
Lag om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare
1468/2016
Lag om ändring av 8 och 13 kap. i lagen om sjöarbetsavtal
1467/2016
Lag om ändring av 7 och 13 kap. i arbetsavtalslagen
1466/2016
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets arbetsordning
1465/2016
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer
1464/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 7 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster
1463/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna 2017—2019 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter
1462/2016
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
1461/2016
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2017
1460/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om upphävande av 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om elektroniska recept
1459/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel
1458/2016
Lag om ändring av 13 kap. 6 § och temporär ändring av 1 kap. 4 § i arbetsavtalslagen
1457/2016
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1456/2016
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
1455/2016
Lag om ändring av 99 § i beredskapslagen
1454/2016
Lag om ändring av 5 a § i statstjänstemannalagen
1453/2016
Lag om ändring av 14 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
1452/2016
Lag om ändring av 1 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
1451/2016
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.