Ursprungliga författningar: 2016

700/2016
Lag om ändring av 139 § i pensionslagen för den offentliga sektorn
699/2016
Lag om ändring av 37 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
698/2016
Lag om ändring av 32 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
697/2016
Lag om ändring av 40 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
696/2016
Lag om ändring av 237 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
695/2016
Lag om ändring av 17 a § i äktenskapslagen
694/2016
Lag om ändring av 17 § i lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem
693/2016
Lag om ändring av 6 § i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda
692/2016
Lag om ändring av 37 § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
691/2016
Lag om ändring av 243 § i fastighetsbildningslagen
690/2016
Lag om ändring av lagen om stämningsmän
689/2016
Lag om ändring av 16 a och 26 § i språklagen
688/2016
Lag om ändring av militära rättegångslagen
687/2016
Lag om införande av lagen om registret över domares bindningar och bisysslor
686/2016
Lag om ändring av lagen om registret över domares bindningar och bisysslor
685/2016
Lag om ändring av statstjänstemannalagen
684/2016
Lag om ändring av lagen om förvaltningsdomstolarna
683/2016
Lag om ändring av rättegångsbalken
682/2016
Lag om ändring av lagen om Ålands förvaltningsdomstol
681/2016
Lag om ändring av lagen om högsta förvaltningsdomstolen
680/2016
Lag om ändring av lagen om högsta domstolen
679/2016
Lag om ändring av lagen om arbetsdomstolen
678/2016
Lag om ändring av lagen om rättegång i marknadsdomstolen
677/2016
Lag om rättegång i försäkringsdomstolen
676/2016
Lag om nominering av kandidater för uppdrag som domare vid eller ledamot av internationella domstolar och Europeiska unionens domstol
675/2016
Lag om nämndemän vid tingsrätterna
674/2016
Lag om domstolspraktik
673/2016
Domstolslag
672/2016
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
671/2016
Lag om ändring av 5 § i lagen om beskattningsförfarande
670/2016
Lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
669/2016
Lag om ändring av lagen om hemkommun
668/2016
Lag om ändring av 34 § i medborgarskapslagen
667/2016
Lag om ändring av 5 kap. 2 och 3 § i tvångsmedelslagen
666/2016
Lag om ändring av 4 kap. 8 och 10 § i konkurslagen
665/2016
Lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
664/2016
Lag om ändring av 3 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
663/2016
Lag om identitetskort
662/2016
Skatteförvaltningens beslut om slutförande av 2016 års fastighetsbeskattning
661/2016
Republikens presidents förordning om förvaltning av registret över domännamn under toppdomänen ax
660/2016
Kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter åren 2016–2018
659/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktsäsongen 2016–2017
658/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning
657/2016
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § i statsrådets förordning om det temporära nationella stöd till ordbruket och trädgårdsodlingen som betalas för år 2015
656/2016
Statsrådets förordning om ersättande av skador som drabbat renhushållningen
655/2016
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ersättande av skador som drabbat renhushållningen
654/2016
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer 2016
653/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om revision
652/2016
Lag om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster
651/2016
Lag om ändring av 31 § i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.