Ursprungliga författningar: 2016

750/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Argentina om fritt utövande av förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, administrativ och teknisk personal i deras diplomatiska och konsulära beskickningar samt representationer vid internationella organisationer och om ikraffträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
749/2016
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli
748/2016
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli
747/2016
Republikens presidents förordning om ändring av 16 § i republikens presidents förordning om militära grader, tjänstgöringsgrader och försvarsmaktens emblem
746/2016
Lag om ändring av kemikalielagen
745/2016
Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten
744/2016
Lag om produktionsområdet för högklassig utsädespotatis
743/2016
Lag om ändring av 2 kap. 3 § i kreditinstitutslagen
742/2016
Lag om ändring av 2 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
741/2016
Lag om ändring av 24 § i lagen om pantlåneinrättningar
740/2016
Lag om ändring av 3 a § i lagen om placeringsfonder
739/2016
Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
738/2016
Lag om ändring av 1 och 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
737/2016
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
736/2016
Lag om ändring av 2 § i lagen om penninginsamlingar
735/2016
Lag om ändring av lagen om investeringstjänster
734/2016
Lag om gräsrotsfinansiering
733/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon
732/2016
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet
731/2016
Lag om ändring av körkortslagen
730/2016
Lag om alkolås
729/2016
Lag om upphävande av lagen om de allmänna underrätter som handlägger militära rättegångsärenden
728/2016
Lag om upphävande av lagen angående tillämpning med avseende å kvinna av vissa stadganden om jäv för domare och fullmäktig
727/2016
Lag om ändring av 3 § i lagen om diskriminerings- och jämställdhetsnämnden
726/2016
Lag om ändring av 6 § i lagen om införande av en reform av sökande av ändring i landsbygdsnäringsärenden
725/2016
Lag om ändring av 11 § i lagen om mätning av virke
724/2016
Lag om ändring av 47 b § i lagen om växtförädlarrätt
723/2016
Lag om ändring av 44 b § i lagen om nyttighetsmodellrätt
722/2016
Lag om ändring av 43 b § i lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar
721/2016
Lag om ändring av 6 d § i lagen om kollektivmärken
720/2016
Lag om ändring av 29 b § i firmalagen
719/2016
Lag om ändring av 11 a § i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet
718/2016
Lag om ändring av 43 c § i mönsterrättslagen
717/2016
Lag om ändring av 66 c § i patentlagen
716/2016
Lag om ändring av 43 b § i varumärkeslagen
715/2016
Lag om ändring av 61 b § i upphovsrättslagen
714/2016
Lag om ändring av 6 § i lagen om besvärsnämnden för studiestöd
713/2016
Lag om ändring av 4 § i lagen om rättsskyddsnämnden för studerande
712/2016
Lag om ändring av 32 § i lagen om bildprogram
711/2016
Lag om ändring av 6 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet
710/2016
Lag om ändring av 5 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
709/2016
Lag om ändring av 12 a kap. 2 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
708/2016
Lag om ändring av 35 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
707/2016
Lag om ändring av 36 § i lagen om handikappförmåner
706/2016
Lag om ändring av 77 § i folkpensionslagen
705/2016
Lag om ändring av 125 § i lagen om sjömanspensioner
704/2016
Lag om ändring av 103 § i lagen om pension för lantbruksföretagare
703/2016
Lag om ändring av 124 § i lagen om pension för företagare
702/2016
Lag om ändring av 57 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
701/2016
Lag om ändring av 128 § i lagen om pension för arbetstagare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.