Ursprungliga författningar: 2016

900/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika
899/2016
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen
898/2016
Lag om ändring av 17 § i rättshjälpslagen
897/2016
Lag om ändring av lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
896/2016
Lag om ändring av 7 § i lagen om ordningsbotsförfarande
895/2016
Lag om ändring av 5 § i lagen om strafforderförfarande
894/2016
Lag om ändring av 7 § i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot
893/2016
Lag om ändring av 2 kap. 2 § och 7 kap. 1 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen
892/2016
Lag om ändring av förundersökningslagen
891/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lönekoefficient för år 2017
890/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetspensionsindex för år 2017
889/2016
Justitieministeriets förordning om jordrättsingenjörernas samarbetsområden
888/2016
Justitieministeriets förordning hovrätternas sammanträdesplatser
887/2016
Statsrådets förordning om ändring av 11 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2015
886/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om hälsoövervakning av djur och om bekämpning av djursjukdomar vid artificiell reproduktion av djur
885/2016
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om dagsbotens belopp
884/2016
Statsrådets förordning om säkerhetsskydd i statsrådet
883/2016
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog
882/2016
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
881/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av vissa författningar om ämnen som kommer i beröring med livsmedel
880/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel
879/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 13 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler
878/2016
Inrikesministeriets förordning om utbildning och utbildning i användning av maktmedelsredskap för väktare och ordningsvakter samt utbildning för ansvariga föreståndare hos innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen
877/2016
Inrikesministeriets förordning om säkerhetsvisitation och hållande i förvar som utförs av ordningsvakt
876/2016
Inrikesministeriets förordning om utbildning för utbildare i användning av maktmedel, skytteinstruktörsutbildning och utbildning för utbildare av ordningsvakter
875/2016
Inrikesministeriets förordning om väktares och ordningsvakters dräkt och ordningsvakters igenkänningstecken
874/2016
Statsrådets förordning om privata säkerhetstjänster
873/2016
Statsrådets förordning om delegationen för säkerhetsbranschen
872/2016
Statsrådets förordning om utbildningen och dräkten för personer som tillfälligt sköter väktaruppgifter i polisens förvaringslokaler
871/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som finansieras av Europeiska unionen
870/2016
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 28 § i statstjänstemannaförordningen
869/2016
Arbets- och näringsministeriets förordning om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer
868/2016
Statsrådets beslut om ändring av 3 § statsrådets förordning om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen
867/2016
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om justitieministeriet
866/2016
Statsrådets förordning om placering av domartjänster som kräver särskilda språkkunskaper
865/2016
Statsrådets förordning om förvaltningsdomstolarnas placeringsorter och domkretsar
864/2016
Statsrådets förordning om hovrätternas placeringsorter och domkretsar
863/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Republiken Korea om social trygghet
862/2016
Lag om ändring av 30 § i fartygsregisterlagen
861/2016
Lag om ändring av 2 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten
860/2016
Lag om ändring av sjölagen
859/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen om avlägsnande av vrak
858/2016
Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
857/2016
Lag om ändring av 2 och 31 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
856/2016
Lag om ändring av 1 och 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
855/2016
Lag om ändring av 5 och 45 § i lagen om Finansinspektionen
854/2016
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
853/2016
Lag om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare
852/2016
Lag om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom
851/2016
Lag om ändring av konsumentskyddslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.