Ursprungliga författningar: 2016

950/2016
Lag om ändring av 93 § i lagen om sjömanspensioner
949/2016
Lag om ändring av 82 § i lagen om pension för lantbruksföretagare
948/2016
Lag om ändring av 81 § i lagen om pension för företagare
947/2016
Lag om ändring av 9 b och 9 e § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
946/2016
Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn
945/2016
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
944/2016
Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård
943/2016
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
942/2016
Lag om ändring av hälsoskyddslagen
941/2016
Lag om ändring av 4 § i lagen om sjömanspensioner
940/2016
Lag om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
939/2016
Lag om ändring av 17 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen
938/2016
Lag om ändring av 28 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet
937/2016
Lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret
936/2016
Lag om ändring av lagen om statens konstnärsstipendier
935/2016
Lag om ändring av 18 § i lagen om Nationalgalleriet
934/2016
Lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Unidroit-konventionen om stulna eller olagligt exporterade kulturföremål och om tillämpningen av konventionen
933/2016
Lag om begränsning av utförseln av kulturföremål
932/2016
Lag om ändring av 20 a § i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet
931/2016
Lag om ändring av säkerhetsutredningslagen
930/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 32 § i arbetsordningen för social- och hälsovårdsministeriet
929/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen
928/2016
Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för gymnasieutbildning, grundläggande yrkesutbildning, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut som läggs till grund för statsfinansieringen år 2017
927/2016
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i statsrådets förordning om polisen
926/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Parisavtalet
925/2016
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
924/2016
Lag om ändring av lagen om införande av en lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
923/2016
Lag om ändring av 25 § i lagen om strukturstöd till jordbruket
922/2016
Lag om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och 2017
921/2016
Lag om ändring av 5 kap. i polislagen
920/2016
Lag om ändring av 10 kap. i tvångsmedelslagen
919/2016
Lag om ändring av 34 a kap. i strafflagen
918/2016
Skatteförvaltningens beslut om tidpunkten för slutförande av beskattningen av samfund och samfällda förmåner
917/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket
916/2016
Lag om ändring av 2 § i lagen om jämställdhetsombudsmannen
915/2016
Lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män
914/2016
Lag om ändring av lagen om marin utrustning
913/2016
Kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer
912/2016
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 i kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
911/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården
910/2016
Statsrådets förordning om ändring av 1 kap. 3 § i statsrådets förordning om förundersökning, tvångsmedel och hemligt inhämtande av information
909/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt
908/2016
Statsrådets förordning om delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning
907/2016
Statsrådets förordning om tillämpning av 1 kap. 1 och 1 a § i sjölagen
906/2016
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om fastighetsförrättningsavgift
905/2016
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2016, transportbidrag för mjölk för 2015 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2016
904/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om gränsövergångsställen och fördelningen av gränskontrolluppgifter vid dem
903/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur, embryon och könsceller vid förflyttning mellan medlemsstater i Europeiska unionen
902/2016
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Det självständiga Finland 100 år
901/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.