Ursprungliga författningar: 2016

1000/2016
Lag om ändring av 35 och 36 § i lagen om yrkeskompetens för taxiförare
999/2016
Lag om ändring av 32 och 93 § i körkortslagen
998/2016
Lag om ändring av 17 § i tingsrättslagen
997/2016
Lag om ändring av lagen om fiske
996/2016
Lag om ändring av 147 § i avfallslagen
995/2016
Lag om ändring av lagen om farkostregistret
994/2016
Lag om ändring av 24 § i sjötrafiklagen
993/2016
Lag om ändring av 32 § i lagen om kommersiell godstransport på väg
992/2016
Lag om ändring av 96 § i fordonslagen
991/2016
Lag om ändring av 103 § i vägtrafiklagen
990/2016
Lag om ändring av 47 § i gränsbevakningslagen
989/2016
Lag om ändring av 2 kap. 7 och 8 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen
988/2016
Lag om ändring av förundersökningslagen
987/2016
Lag om ändring av 17 kap. 29 och 44 § i rättegångsbalken
986/2016
Lag om ordningsbotsförseelser
985/2016
Lag om ändring av strafflagen
984/2016
Lag om ändring av lagen om föreläggande av böter och ordningsbot
983/2016
Lag om införande av lagstiftning för en reform av handläggningen av brottmål utanför domstolarna
982/2016
Statsrådets förordning om extraordinärt anpassningsstöd och ytterligare stöd till mjölkproducenter 2016
981/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om försvarsministeriet
980/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ett protokoll till konventionen om tvångsarbete
979/2016
Lag om ändring av renskötsellagen
978/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om uppförande och underhåll av rengärden samt andra åtgärder för att hindra att renar kommer in på det andra rikets område och om tillämpning av avtalet
977/2016
Lag om ändring av 6 och 6 e § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
976/2016
Lag om ändring av 4 § i lagen om vikariehjälp för renskötare
975/2016
Lag om ändring av lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare
974/2016
Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
973/2016
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
972/2016
Lag om ändring av 19 och 19 a § i upphovsrättslagen
971/2016
Lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland
970/2016
Lag om ändring av fastighetsskattelagen
969/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning för bestämning av det relationstal och grunderna för kalkylen som avses i 76 § samt om betalning av andelar som gäller fördelningssystemet som avses i 77 § i trafikförsäkringslagen
968/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om territorialövervakning
967/2016
Skatteförvaltningens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott under ett samfunds räkenskapsperiod
966/2016
Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2016
965/2016
Miljöministeriets meddelande om förordningar gällande nationella val av Eurocode-standarder i husbyggande
964/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om livslängdskoefficient för år 2017
963/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fördelningen mellan pensionsanstalterna av de kostnader som ska bekostas gemensamt
962/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel
961/2016
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar
960/2016
Statsrådets förordning om ändring av 36 § i statsrådets förordning om avstjälpningsplatser
959/2016
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 3 till statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter
958/2016
Statsrådets förordning om begränsning av användningen av PCB-utrustning och om behandling av PCB-avfall
957/2016
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om de allmänna villkoren för understöd som främjar miljövården
956/2016
Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt
955/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Pensionsskyddscentralen
954/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för lantbruksföretagare
953/2016
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för företagare
952/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för arbetstagare
951/2016
Statsrådets förordning om ändring av 16 och 16 a § i äktenskapsförordningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.