Ursprungliga författningar: 2016

1100/2016
Lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen
1099/2016
Skatteförvaltningens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott
1098/2016
Skatteförvaltningens beslut om användning av betalningar och återbäringar till betalning av skatter
1097/2016
Skatteförvaltningens beslut om beräkningen av räntetid
1096/2016
Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2017
1095/2016
Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
1094/2016
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade 2017
1093/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av Parisavtalet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
1092/2016
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgiften för Nationalgalleriets beslut om utförseltillstånd 2017–2018
1091/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 12 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter
1090/2016
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 till statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön
1089/2016
Statsrådets förordning om skärgårdskommuner och de skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka bestämmelserna om skärgårdskommuner tillämpas
1088/2016
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om Naturresursinstitutet
1087/2016
Lag om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder
1086/2016
Lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen
1085/2016
Lag om ändring av lagen om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet
1084/2016
Lag om ändring av 9 § i lagen om utkomststöd
1083/2016
Lag om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex
1082/2016
Lag om indexjustering för 2017 av folkpensionen och vissa andra förmåner
1081/2016
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1080/2016
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av folkhälsolagen
1079/2016
Lag om ändring av lagen om el- och naturgasnätsavgifter
1078/2016
Lag om ändring av konkurrenslagen
1077/2016
Lag om konkurrensrättsligt skadestånd
1076/2016
Lag om ändring av 23 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
1075/2016
Lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
1074/2016
Lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter
1073/2016
Lag om ändring av lagen om plantmaterial
1072/2016
Lag om ändring av lagen om statskontoret
1071/2016
Lag om ändring av lagen om tobaksaccis
1070/2016
Statsrådets förordning om Utbildningsstyrelsen
1069/2016
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
1068/2016
Lag om ändring av miljöskyddslagen
1067/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2016
1066/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare
1065/2016
Lag om ändring av 15 c § i lagen om beskattningsförfarande
1064/2016
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
1063/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden
1062/2016
Lag om ändring av 4 och 7 § i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov
1061/2016
Lag om ändring av aravalagen
1060/2016
Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
1059/2016
Lag om ändring av statstjänstemannalagen
1058/2016
Lag om ändring av 12 § i lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland
1057/2016
Lag om ändring av betaltjänstlagen
1056/2016
Lag om ändring av lagen om betalningsinstitut
1055/2016
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
1054/2016
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
1053/2016
Lag om ändring av lagen om statsbudgeten
1052/2016
Finansministeriets förordning om förfallodagar för kvarskatt för skatteår 2016 och om betalning av förskottsåterbäringar samt om förfallodagar för fastighetsskatten för 2017
1051/2016
Statsrådets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och centrala Östersjön år 2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.