Ursprungliga författningar: 2016

1550/2016
Statsrådets förordning om enkla tryckkärl
1549/2016
Statsrådets förordning om tryckbärande anordningars säkerhet
1548/2016
Statsrådets förordning om tryckbärande anordningar
1547/2016
Statsrådets förordning om kompensation för audiovisuella produktioner
1546/2016
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 5 § i statsrådets förordning om Innovationsfinansieringsverket Tekes
1545/2016
Statsrådets förordning om ingående av en förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande 2017
1544/2016
Statsrådets förordning om verksamheten vid Finlands skogscentral
1543/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd förarbetslösa
1542/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
1541/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om de principer som skall följas i exportgarantiverksamheten
1540/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning
1539/2016
Statsrådets förordning om statligt lån som beviljas statens specialfinansieringsbolag
1538/2016
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 8 § i förordningen om grundläggande utbildning
1537/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1536/2016
Lag om ändring av 3 § i och bilagan till lagen om accis på vissa dryckesförpackningar
1535/2016
Lag om ändring av lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker
1534/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa protokollet till konventionen om skydd av personal i FN-insatser och därtill anknuten personal
1533/2016
Lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag
1532/2016
Lag om ändring av 63 b § i inkomstskattelagen
1531/2016
Lag om pensionsstöd
1530/2016
Lag om temporär ändring av 17 § i lagen om förskottsuppbörd
1529/2016
Lag om temporär ändring av 92 § i inkomstskattelagen
1528/2016
Lag om försök med basinkomst
1527/2016
Lag om ändring av 74 och 77 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
1526/2016
Lag om ändring av 6 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1525/2016
Lag om ändring av 62 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
1524/2016
Lag om ändring av 11 kap. 4 a § i sjukförsäkringslagen
1523/2016
Lag om ändring av 20 § i lagen om militär krishantering
1522/2016
Lag om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag
1521/2016
Lag om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom
1520/2016
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli
1519/2016
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice
1518/2016
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets arbetsordning
1517/2016
Lag om ändring av socialvårdslagen
1516/2016
Lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
1515/2016
Lag om ändring av 10 § i lagen om statliga exportgarantier
1514/2016
Lag om ändring av 8 b § i lagen om statens specialfinansieringsbolag
1513/2016
Lag om ändring av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning
1512/2016
Lag om undersökning av trafikolyckor som inträffat på väg eller i terräng
1511/2016
Lag om ändring av lagen om Trafikskyddet
1510/2016
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1509/2016
Lag om inkomstskatteskalan för 2017
1508/2016
Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
1507/2016
Lag om ändring av 1 och 46 § i lagen om grundläggande utbildning
1506/2016
Lag om ändring av 6 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
1505/2016
Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
1504/2016
Lag om ändring av 13 § i lagen om småbarnspedagogik
1503/2016
Lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken
1502/2016
Lag om ändring av 24 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1501/2016
Lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.