Ursprungliga författningar: 2016

1560/2016
Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar
1559/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för investeringar i lantbruket
1558/2016
Statsrådets beslut om upphävande av punkt 6.12. i statsrådets beslut om allmänna föreskrifter om tillämpningen av statsbudgeten
1557/2016
Arbets- och näringsministeriets förordning om upphävande av 2 § i arbets- och näringsministeriets förordning om offentligt under-stödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning
1556/2016
Arbets- och näringsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om uppgifter som ska antecknas i utlåtandet
1555/2016
Statsrådets förordning om delegationen för social- och hälsoorganisationernas understödsärenden
1554/2016
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer 2017
1553/2016
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna
1552/2016
Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd
1551/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av bilaga II till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i bilagan som hör till området för lagstiftningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.