1537/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009) 18 §, samt

ändras 17 §, mellanrubriken före 18 § och 25 § 4 mom., av dem 17 § sådan den lyder i förordning 212/2015 och 25 § 4 mom. sådant det lyder i förordning 1079/2013, som följer:

17 §
Priserna per enhet för grundläggande utbildning som ordnas utomlands

Priset per enhet och elev för grundläggande utbildning som ordnas utomlands med stöd av ett tillstånd enligt 7 § 1 mom. i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) som fastställs enligt 29 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet kan sänkas eller höjas med högst 20 procent.

Antalet elever, studerande, prestationer och invånare
25 §
Lämnande av uppgifter

Utbildningsanordnarna ska årligen lämna undervisnings- och kulturministeriet uppgifterna om antalet elever och prestationer för fastställande av finansiering för undervisning och verksamhet enligt 11 och 19 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Uppgifterna lämnas på Statistikcentralens blanketter enligt situationen  på statistikföringsdagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 29 december 2016

Inrikesminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Kirsti Kotaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.