1534/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa protokollet till konventionen om skydd av personal i FN-insatser och därtill anknuten personal

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i New York den 8 december 2005 upprättade fakultativa protokollet till konventionen om skydd av personal i FN-insatser och därtill anknuten personal (FördrS 3/2001) gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i det fakultativa protokollet och om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 92/2016
UtUB 11/2016
RSv 193/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Kai Mykkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.