1532/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Lag om ändring av 63 b § i inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 63 b §, sådan den lyder i lag 40/2005, som följer:

63 b §
Pensionsstöd

När det gäller pensionsstöd enligt lagen om pensionsstöd (1531/2016) ska bestämmelserna om pension tillämpas vid beskattningen.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2017.

RP 226/2016
ShUB 37/2016
RSv 223/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.