1519/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice (1446/2014) 5 §, sådan den lyder i statsrådets förordning 1741/2015, som följer:

5 §
Grundpriser år 2017

De grundpriser som avses i 6—13 och 26—28 § i lagen om statsandel för kommunal basservice är 2017 följande:

Åldersstruktur Euro   
0–5-åringar 8 399,03
6-åringar 8 904,17
7–12-åringar 7 459,07
13–15-åringar 12 805,09
16–18-åringar 4 081,91
19–64-åringar 1 050,87
65–74-åringar 2 133,01
75–84-åringar 5 776,40
85-åringar och äldre 19 435,73
Övriga kriterier för kalkylerade kostnader
Sjukfrekvenskoefficient 1 159,26
Arbetslöshetskoefficient 90,09
Tvåspråkighetskoefficient 277,75
Främmandespråkskoefficient 1 950,94
Befolkningstäthetskoefficient 39,24
Koefficient utifrån karaktären av skärgård 382,29
Koefficient för kommun med skärgårdsdel 279,65
Utbildningsbakgrundskoefficient 398,82
Tilläggsdelar
Tilläggsdel för fjärrort 206,70
Tilläggsdel för kommun inom samernas hembygdsområde 2 625,33
Tilläggsdel utifrån självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser 62,73

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 29 december 2016

Näringsminister
Mika Lintilä

Lagstiftningsråd
Minna-Marja Jokinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.