1483/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Lag om ändring av rubriken för och 1 § i lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken, Nordiska projektexportfonden, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken, Nordiska projektexportfonden, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget (562/1976) lagens rubrik och 1 § 2 mom., sådana de lyder i lag 310/2014, som följer:

Lag

om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget

1 §

Vad som i denna lag föreskrivs om Nordiska Investeringsbanken och fast anställda vid den ska på motsvarande sätt tillämpas på Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget och fast anställda vid dessa.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2017.

RP 164/2016
UtUB 12/2016
RSv 206/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Kai Mykkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.