1482/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Lag om ändring av 14 § i beredskapslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i beredskapslagen (1552/2011) 14 § 2 mom. som följer:

14 §
Definitioner som gäller finansmarknaden

Vid tillämpningen av detta kapitel betraktas Nordiska Investeringsbanken och andra sådana internationella finansinstitut eller andra institut vars hemort är i Finland som valutautlänningar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 164/2016
UtUB 12/2016
RSv 206/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Kai Mykkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.