1481/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Lag om ändring av 3 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (771/2016) 3 § 1 mom. 2 punkten som följer:

3 §
Arbesgivare

Med arbetsgivare avses i denna lag:


2) Nordiska Investeringsbanken, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 164/2016
UtUB 12/2016
RSv 206/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Kai Mykkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.