1438/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Statsrådets förordning om delegationen för el- och hissäkerhet

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 120 § i elsäkerhetslagen (1135/2016) och 87 § i hissäkerhetslagen (1134/2016):

1 §
Delegationens uppgifter

Delegationen för el- och hissäkerhet ska, utöver vad som föreskrivs i 120 § i elsäkerhetslagen och i 87 § i hissäkerhetslagen, särskilt

1) främja samarbetet mellan myndigheterna och el- och hissbranschen,

2) dra upp allmänna riktlinjer för el- och hissäkerhet,

3) främja el- och hissäkerheten,

4) följa och främja det internationella samarbetet kring el- och hissäkerhet,

5) följa utvecklingen av och forskningen i el- och hissäkerhet,

6) biträda vid beredningen av bestämmelser och anvisningar om el- och hissäkerhet,

7) vara sakkunnig i frågor som gäller el- och hissäkerhet,

8) komma med initiativ på området el- och hissäkerhet,

9) sköta beredningsuppgifter som anförtrotts delegationen.

2 §
Delegationens sammansättning

Delegationen har en ordförande, en vice ordförande och högst 18 andra medlemmar, av vilka var och en har en personlig suppleant.

I delegationen ska finnas företrädare för de förvaltningsområden som är centrala ur el- och hissäkerhetens synpunkt samt företrädare för näringslivet, arbetsgivarna, arbetstagarna och konsumenterna. Om en medlem eller suppleant avgår under mandattiden, förordnar arbets- och näringsministeriet en ny medlem respektive suppleant för den återstående mandattiden.

Delegationen kan inom sig bilda sektioner och vid behov anlita sakkunniga samt anställa sekreterare. Sektionerna kan för beredning av ärenden tillsätta arbetsgrupper, till vilka kan kallas sakkunniga.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 21 december 2016

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Handelsråd
Tomi Lounema

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.