1424/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Skatteförvaltningens beslut om de sätt som skatteåterbäring betalas på

Skatteförvaltningen har med stöd av 36 § 2 mom. i lagen om skatteuppbörd (769/2016) bestämt:

1 §

Skatteåterbäringen inbetalas i euro på det bankkonto som den skattskyldige anmält.

2 §

Om den skattskyldige inte uppgett sitt bankkontonummer förutbetalningen, betalas återbäringen i form av betalningsanvisning eller genom annat motsvarande förfarande till den skattskyldiges eller av denne befullmäktigat ombuds adress i Finland som finns i skatteförvaltningens uppgifter.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 29 december 2016

Generaldirektör
Pekka Ruuhonen

Ledande jurist
Kari Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.