1423/2016

Helsingfors den 20 december 2016

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1143/2014) punkterna 1, 3, 5.2, 6, 7, 8, 10 och 12 i bilaga 1 och bilaga 2, av dem punkten 1 i bilaga 1 sådan den lyder i förordning 446/2016, punkterna 3, 7, 8 och 12 i bilaga 1 och punkterna 3, 4, 5 och 7 i bilaga 2 sådana de lyder i förordning 168/2016 och punkten 6 i bilaga 1 och punkterna 1, 2 och 6 i bilaga 2 sådana de lyder i förordning 1478/2015, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017 och den tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2017. Punkten 1 i bilaga 1 och punkten 3 i bilaga 2 tillämpas dock första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2016. Punkten 6 i bilaga 2 tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2015 och punkten 7 i bilaga 2 tillämpas på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2016.

Helsingfors den 20 december 2016

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Konsultativ tjänsteman
Pirjo Moilanen

Ändring av beräkningsgrunderna för pensionskassorna för kostnadsfördelning enligt lagen om pension för arbetstagare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.