1421/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med Norge om uppförande och underhåll av rengärden samt andra åtgärder för att hindra att renar kommer in på det andra rikets område samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet och ikraftträdande av en lag om ändring av renskötsellagen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om uppförande och underhåll av rengärden samt andra åtgärder för att hindra att renar kommer in på det andra rikets område och om tillämpning av avtalet (978/2016) och ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av renskötsellagen (979/2016):

1 §

Det i Karasjok den 9 december 2014 mellan Republiken Finland och Konungariket Norge ingångna avtalet om uppförande och underhåll av rengärden samt andra åtgärder för att hindra att renar kommer in på det andra rikets område träder i kraft den 1 januari 2017 så som därom har överenskommits.

Avtalet har godkänts av riksdagen den 8 november 2016 och av republikens president den 18 november 2016.

2 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om uppförande och underhåll av rengärden samt andra åtgärder för att hindra att renar kommer in på det andra rikets område och om tillämpning av avtalet (978/2016) träder i kraft den 1 januari 2017.

4 §

Lagen om ändring av renskötsellagen (979/2016) träder i kraft den 1 januari 2017.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 93/2016)

Helsingfors den 21 december 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Överdirektör
Pentti Lähteenoja

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.