1393/2016

Helsingfors den 23 december 2016

Skatteförvaltningens beslut om skyldighet för mottagare av förskottsåterbäring av bilskatt att anmäla ändring av hyresavtal

Skatteförvaltningen har med stöd av 34 e § 2 mom. i bilskattelagen (1482/1994), sådant som det lyder i lagen 1192/2016, beslutat:

1 §
Inlämnande av uppgifter

En skattskyldig som fått en i bilskattelagen avsedd återbäring vid utförsel i förskott (förskottsåterbäring) på grundval av ett tidsbundet hyresavtal för fordon är skyldig att anmäla ändring av hyresavtalet till Skatteförvaltningen.

Anmälan ska göras inom trettio dagar från ändringen av det tidsbundna avtalet.

2 §
Anmälningssätt

Anmälan om ändring ska göras på ett av Skatteförvaltningen fastställt formulär och till anmälan ska bifogas en kopia av det ändrade hyresavtalet.

3 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 23 december 2016

Generaldirektör
Pekka Ruuhonen

Överinspektör
Kimmo Tossavainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.