1367/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Statsrådets förordning om ändring av 11 § i statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009) 11 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 1074/2011, som följer:

11 §
Priserna per enhet för yrkesinriktad tilläggsutbildning i läroanstaltsform

De priser per enhet per studerandeårsverke för yrkesinriktad tilläggsutbildning som avses i 27 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet beräknas så att det genomsnittliga pris per enhet som fastställts för grundläggande yrkesutbildning med stöd av lagens 23 § multipliceras med följande tal som bestäms enligt prisgrupper för olika utbildningsområden:

Prisgrupp Tal som används som multiplikator

1) utbildning som förbereder för en fristående exameninom det humanistiska och pedagogiska området 0,9

2) utbildning som förbereder för en fristående examen inom kultur 1,0

3) utbildning som förbereder för en fristående examen inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området 0,8

4) utbildning som förbereder för en fristående examen inom det naturvetenskapliga området 0,9

5) utbildning som förbereder för en fristående examen inom teknik och kommunikation, med undantag av utbildning under punkt 9 1,0

6)  utbildning som förbereder för en fristående examen inom naturbruk och miljöområdet, med undantag av utbildning under punkt 9 1,1

7) utbildning som förbereder för en friststående examen inom social-, hälso- och idrottsområdet, med undantag av utbildning under punkt 10 0,9

8) utbildning som förbereder för en fristående examen inom turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 0,9

9) utbildning som förbereder för en fristående examen inom biltransport av trävaror, inom markanläggningsbranschen, för fordonskranförare, kombinationsfordonsförare, busschaufför, skogsmaskinförare samt inom flygfältsservice och för yrkesdykare 1,8

10) utbildning som förbereder för en fristående examen för massör, i idrott, för idrottanläggningsföreståndare, för idrottsanläggningsmästare, för tränare, i fotvård, för tolk för talhandikappade och för gipsningsmästare 1,0

11) utbildning som inte förbereder för en fristående examen 0,8Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 21 december 2016

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringssekreterare
Antti Randell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.