1359/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Statsrådets förordning om upphävande av 3 § i statsrådets förordning om källskatt på ränteinkomst

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 3 § i statsrådets förordning om källskatt på ränteinkomst (428/2000), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i förordning 567/2010.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Bestämmelserna i 3 § som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas sista gången på uppgifter som ska lämnas för året 2016.

Helsingfors den 21 december 2016

Finansminister
Petteri Orpo

Överinspektör
Henna Ritari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.