1330/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Lag om ändring av 3 § i lagen om Innovationsfinansieringsverket Tekes

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 3 § i lagen om Innovationsfinansieringsverket Tekes (717/2008), sådan paragrafen lyder i lag 963/2013, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

3 §
Tekes uppgifter

Tekes sköter också statsbidragsmyndighetens uppgifter i samband med närings-, energi- och miljöpolitiska stöd. Närmare bestämmelser om de ovannämnda uppgifterna utfärdas genom förordning av statsrådet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 248/2016
EkUB 30/2016
RSv 227/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Olli Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.