1226/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Finansministeriets förordning om ändring av 2 § i finansministeriets förordning om undantag som tillämpas på begränsningarna av stora exponeringar mot kunder för kreditinstitut och värdepappersföretag samt finans- och försäkringskonglomerat

I enlighet med finansministeriets beslut

fogas till 2 § 1 mom. i finansministeriets förordning om undantag som tillämpas på begränsningarna av stora exponeringar mot kunder för kreditinstitut och värdepappersföretag samt finans- och försäkringskonglomerat (699/2014) en ny 3 a-punkt som följer:

2 §
Exponeringar mot kunder som inte klassificeras som stora exponeringar

Som exponeringar mot kunder klassificeras inte


3 a) sådana återförsäkringar som tecknats för kredit- och borgensförsäkringar som avses i 7 § i lagen om försäkringsklasser (526/2008), för vilka ett försäkringsbolag som inte hör till samma finans- och försäkringskonglomerat ansvarar,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 21 december 2016

Finansminister
Petteri Orpo

Konsultativ tjänsteman
Virva Walo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.