1224/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Inrikesministeriets förordning om ändring av 3 § i inrikesministeriets förordning om väktares och ordningsvakters dräkt och ordningsvakters igenkänningstecken

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning om väktares och ordningsvakters dräkt och ordningsvakters igenkänningstecken (875/2016) 3 § som följer:

3 §
Ordningsvakters funktionsbeteckning

Bottenfärgen på funktionsbeteckningen ska vara gul och texten ska märkas med svart eller mörkblå färg. I vänstra nedre hörnet kan ordningsvaktens identifieringsnummer märkas.

Bottenfärgen på funktionsbeteckningen och färgen på texten kan avvika från det som anges i 1 mom., om ordningsvakten i sin uppgift använder en sådan arbetsdräkt som den som ordnar tillställningen eller affärsidkaren bestämmer och bottenfärgen på funktionsbeteckningen samt texten tydligt skiljer sig från dräktens färg. Härvid skall alla ordningsvakter inom samma tjänstgöringsområde använda funktionsbeteckningar som har samma bottenfärg och samma färg på texten.

På funktionsbeteckningen för en ordningsvakt som är anställd hos en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen ska märkas näringstillståndsinnehavarens namn eller namnförkortning. Ordningsvakten ska bära funktionsbeteckningen på vänstra sidan på dräktens bröststycke. När det gäller funktionsbeteckningens material och fastsättning ska faktorer som inverkar på ordningsvaktens säkerhet i arbetet beaktas.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 21 december 2016

Inrikesminister
Paula Risikko

Överinspektör
Sini Lahdenperä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.