1223/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Inrikesministeriets förordning om ändring av 12 § i inrikesministeriets förordning om utbildning och utbildning i användning av maktmedelsredskap för väktare och ordningsvakter samt utbildning för ansvariga föreståndare hos innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning om utbildning och utbildning i användning av maktmedelsredskap för väktare och ordningsvakter samt utbildning för ansvariga föreståndare hos innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen (878/2016) 12 § 2 mom. som följer:

12 §
Utbildning för ansvariga föreståndare

Om innehavaren av näringstillstånd för säkerhetsbranschen endast bedriver säkerhetsskyddande verksamhet betraktas en specialyrkesexamen för låssmedsmästare, elövermontör eller i datateknik och datakommunikationsteknik som innefattar en del om säkerhetslagstiftning eller säkerhetsnormer och säkerhetsanvisningar som en sådan specialyrkesexamen som motsvarar specialyrkesexamen för säkerhetsvakt som avses i 77 § 1 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 21 december 2016

Inrikesminister
Paula Risikko

Överinspektör
Sini Lahdenperä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.