1201/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om begränsningar av och förbud mot rätten att röra sig i lokaler eller områden som Gränsbevakningsväsendet besitter

I enlighet med inrikesministeriets beslut

upphävs i inrikesministeriets förordning om begränsningar av och förbud mot rätten att röra sig i lokaler eller områden som Gränsbevakningsväsendet besitter (1323/2011) kartorna 9, 10, 35–44, 57, 58, 63 och 64 i kartbilagan,

ändras bilagorna 1–3 samt kartorna 14, 24, 26 och 82 b i kartbilagan, av dem bilagorna 1–3 sådana de lyder i förordning 397/2016 samt karta 14 i kartbilagan sådan den lyder i förordning 49/2015 och karta 82 b sådan den lyder i förordning 999/2013, och

fogas till kartbilagan nya kartor 82 c–82 l, 106 a, 106 b, 110 a och 110 b som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

De angivelser som föreskrivs i 6 § i förordningen ska tas i bruk senast den 1 juni 2017.

Helsingfors den 16 december 2016

Inrikesminister
Paula Risikko

Lagstiftningsråd
Jaana Heikkinen

Bilaga 1

GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS SKJUTBANEOMRÅDEN OCH SKJUTOMRÅDEN SOM BEGRÄNSNINGEN AV RÄTTEN ATT RÖRA SIG AVSER

Förvaltningsenhet Kommun Område
Gräns- och sjöbevakningsskolan Imatra Immola skjutbaneområde(kartbilaga, karta 1 och 2)
Nyslott Jukajärvi skjutområde(kartbilaga, karta 3 och 4)
Sulkava Jukajärvi skjutområde(kartbilaga, karta 3 och 4)
Kajanalands gränsbevakningssektion Kuhmo Vartius skjutbana (kartbilaga, karta 5 och 6)
Kuusamo Sarvilampi skjutbaneområde(kartbilaga, karta 7 och 8)
Suomussalmi Kuivassalmi skjutområde(kartbilaga, karta 11 och 12)
Lapplands gränsbevakningssektion Enare Kerttuvaara skjutområde(kartbilaga, karta 13 och 14)
Raja-Jooseppi skjutbana(kartbilaga, karta 15 och 16)
Muonio Särkijärvi skjutbana(kartbilaga, karta 17 och 18)
Salla Kelloselkä skjutplats(kartbilaga, karta 19 och 20)
Onkamo skjutbana(kartbilaga, karta 21 och 22)
Norra Karelens gränsbevakningssektion Ilomants Hiienvaara skjutområde(kartbilaga, karta 23 och 24)
Kontiolahti Onttola skjutbaneområde(kartbilaga, karta 25 och 26)

Bilaga 2

GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS FLYGPLATSER FÖR LUFTFARTYG SOM FÖRBUDET MOT RÄTTEN ATT RÖRA SIG AVSER

Förvaltningsenhet Kommun Område
Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion Imatra landningsplatsen på Immola flygplats(kartbilaga, karta 1 och 2) landningsplatsen på Pelkola gränsbevakningsstation(kartbilaga, karta 27 och 28)
Villmanstrand landningsplatsen på Nuijamaa gränsbevakningsstation (kartbilaga, karta 29 och 30)
Parikkala landningsplatsen på Kolmikanta gränsbevakningsstation (kartbilaga, karta 31 och 32)
Vederlax landningsplatsen på Vaalimaa gränsbevakningsstation(kartbilaga, karta 33 och 34)
Kajanalands gränsbevakningssektion Suomussalmi Karttimo landningsplats(kartbilaga, karta 45 och 46)
Lapplands gränsbevakningssektion Enontekis landningsplatsen på Kilpisjärvi patrullbas (kartbilaga, karta 47 och 48)
Enare landningsplatsen på Virtaniemi gränsbevakningsstation(kartbilaga, karta 49 och 50)
landningsplatsen på Ivalo gränsbevakningsstation(kartbilaga, karta 51 och 52)Näätämö landningsplats(kartbilaga, karta 53 och 54)
Salla landningsplatsen på Kelloselkä gränsbevakningsstation(kartbilaga, karta 55 och 56)
Västra Finlands sjöbevakningssektion Pargas landningsplatsen på Nagu sjöbevakningsstation(kartbilaga, karta 59 och 60) Utö landningsplats(kartbilaga, karta 61 och 62)
Norra Karelens gränsbevakningssektion Ilomants landningsplatsen på Ilomants gränsbevakningsstation(kartbilaga, karta 67 och 68)
Kitee landningsplatsen på Närsäkkälä patrullbas(kartbilaga, karta 69 och 70)
Lieksa landningsplatsen på Inarinvaara(kartbilaga, karta 71 och 72)
Tohmajärvi landningsplatsen på Tohmajärvi gränsbevakningsstation(kartbilaga, karta 73 och 74)
Finska vikens sjöbevakningssektion Kotka landningsplatsen på Kotka sjöbevakningsstations hamnområde (kartbilaga, karta 75 och 76)

Bilaga 3

GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS OMRÅDEN SOM FÖRBUDET MOT RÄTTEN ATT RÖRA SIG AVSER

Förvaltningsenhet Kommun Område
Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion Imatra Sydöstra Finlands gränsbevakningssektions stabsområde och Gräns- och sjöbevakningsskolans övningsområden vid Imatra utbildningscentral (kartbilaga, karta 1 och 2) möteslokalerna i Immola och vid Immalanjärvi(kartbilaga, karta 77 och 78)
Villmanstrand Nuijamaa patrullbas(kartbilaga, karta 79 och 80)
Gräns- och sjöbevakningsskolan Sulkava lägerområdet vid Jukajärvi skjutområde(kartbilaga, karta 81 och 82)
Kajanalands gränsbevakningssektion Kajana Kuhmo Kuusamo Suomussalmi Kajanalands gränsbevakningssektions stabsområde(kartbilaga, karta 82 a och 82 b)Kuhmo gränsbevakningsstation(kartbilaga, karta 82 c och 82 d)Vartius gränsbevakningsstation(kartbilaga, karta 82 e och 82 f)Kortesalmi gränsbevakningsstation(kartbilaga, karta 82 g och 82 h)Kuusamo gränsbevakningsstation(kartbilaga, karta 82 i och 82 j)Suomussalmi gränsbevakningsstation(kartbilaga, karta 82 k och 82 l)
Lapplands gränsbevakningssektion Enare Ivalo gränsbevakningsstation och gränsjägarkompani(kartbilaga, karta 83 och 84)
Rovaniemi Lapplands gränsbevakningssektions stabsområde(kartbilaga, karta 85 och 86)
Savukoski Tulppio patrullbas(kartbilaga, karta 87 och 88)
Västra Finlands sjöbevakningssektion Föglö Storklobbs radarmast (kartbilaga, karta 89 och 90)
Hammarland Enskärs radarmast (kartbilaga, karta 91 och 92)
Haukipudas Virpiniemi sjöbevakningsstation(kartbilaga, karta 93 och 94)
Kalajoki Kalajoki sjöbevakningsstation(kartbilaga, karta 95 och 96)
Kemi Sjöbevakningens kaj i Kemi(kartbilaga, karta 97 och 98)
Kimitoön Hitis sjöbevakningsstation (kartbilaga, karta 99 och 100)
Karleby Sjöbevakningens kaj i Karleby(kartbilaga, karta 101 och 102)
Gustavs Susiluoto sjöbevakningsstation(kartbilaga, karta 103 och 104)
Kökar Kökarsörens mast(kartbilaga, karta 105 och 106)Kökars sjöbevakningsstation(kartbilaga, karta 106 a och 106 b)
Pargas Storharuns mast(kartbilaga, karta 107 och 108)
Björneborg Björneborgs sjöbevakningsstation och sjöbevakningens kaj (kartbilaga, karta 108 a och 108 b)
Mariehamn Sjöbevakningens kaj på Åland(kartbilaga, karta 109 och 110)Ålands sjöbevakningsstation(kartbilaga, karta 110 a och 110 b)
Korsholm Vallgrunds sjöbevakningsstation(kartbilaga, karta 111 och 112)Valsörarnas radarmast(kartbilaga, karta 113 och 114)
Raumo Raumo sjöbevakningsstation och sjöbevakningens kaj(kartbilaga, karta 115 och 116)
Saltvik Saltviks radarmast(kartbilaga, karta 117 och 118)
Norra Karelens gränsbevakningssektion Ilomants lägerområdet vid Hiienvaara skjutområde (kartbilaga, karta 121 och 122)
Kontiolahti Norra Karelens gränsbevakningssektions stabsområde och gränsjägarkompani(kartbilaga, karta 123 och 124)
Onttola skjutbaneområdes sprängämneslager (kartbilaga, karta 125 och 126)
Finska vikens sjöbevakningssektion Fredrikshamn Ulko-Tammio bevakningstorn(kartbilaga, karta 126 a och 126 b)
Hangö Hangö sjöbevakningsstation(kartbilaga, karta 127 och 128)
Helsingfors Sjöbevakningens kaj på Finska vikens sjöbevakningssektions stabsområde(kartbilaga, karta 129 och 130)Helsingfors sjöbevakningsstation(kartbilaga, karta 131 och 132)
Kyrkslätt Porkala sjöbevakningsstation(kartbilaga, karta 133 och 134)
Kotka Aspö sjöbevakningsstation(kartbilaga, karta 135 och 136) Kotka sjöbevakningsstation(kartbilaga, karta 75 och 76)
Borgå Borgå sjöbevakningsstation (kartbilaga, karta 137 och 138)Glosholmens bevakningstorn (kartbilaga, karta 138 a och 138 b)Pörtö bevakningstorn(kartbilaga, karta 139 och 140)
Raseborg Ekenäs sjöbevakningsstation (kartbilaga, karta 141 och 142)
Vederlax Hurppu sjöbevakningsstation(kartbilaga, karta 143 och 144)Santio gränsövergångsställe och bevakningstorn(kartbilaga, karta 145 och 146)Tuuholms bevakningstorn(kartbilaga, karta 147 och 148)
Kartbilagan: IMf om begränsningar av och förbud mot rätten att röra sig i lokaler eller områden som Gränsbevakningsväsendet besitter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.