1177/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras skattetabell 1 och 2 i bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996), sådana de lyder, skattetabell 1 i lag 1722/2015 och skattetabell 2 i lag 1724/2015, som följer:


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 136/2016
FiUB 20/2016
RSv 188/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Biliga

SKATTETABELL 1
Produkt Produkt-grupp Energi-innehålls-skatt Koldioxid-skatt Försörjnings-beredskaps-avgift Sammanlagt
Stenkol, stenkolsbriketter, fasta bränslen av stenkol euro/t 1 49,93 139,91 1,18 191,02
Naturgas, euro/MWh 2 7,05 11,48 0,084 18,614
SKATTETABELL 2
Produkt Produkt-grupp Energi-skatt Försörjnings-beredskaps-avgift Sammanlagt
Elström cent/kWh
– skatteklass I 1 2,24 0,013 2,253
– skatteklass II 2 0,69 0,013 0,703
Tallolja cent/kg 3 27,11 0 27,11
Bränntorv euro/MWh 4 1,90 0 1,90

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.