1166/2016

Helsingfors den 15 december 2016

Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om värnplikt

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om värnplikt (1443/2007) 8 § 2 mom. som följer:

8 §
Uppgifter som kräver speciella färdigheter av manskapet och specialuppgifter inom manskapet som ställer de högsta kraven

Till sådana specialuppgifter inom manskapet som ställer de högsta kraven och som avses i 37 § 1 mom. 3 punkten i värnpliktslagen hör

1) pansartruppernas tekniska uppgifter,

2) uppgifter inom robotområdet,

3) uppgifter som militärfordonsförare,

4) beredskapsenheternas uppgifter,

5) övriga specialserviceuppgifter inom armén, flottan och flygvapnet och motsvarande tekniskt eller annars synnerligen krävande och ansvarsfulla uppgifter.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 15 december 2016

Försvarsminister
Jussi Niinistö

Regeringssekreterare
Perttu Wasenius

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.