1162/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Turkmenistan för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Ašgabat den 12 december 2015 mellan Republiken Finlands regering och Turkmenistans regering ingångna avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i avtalet och om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 202/2016
FiUB 23/2016
RSv 194/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.